• Home>>Banco Informacion

                             Banco Informacion

  _________________________________________________________

          Beneficiary`s Bank:  Industrial and Commercial Bank of China , 

                                        Zhejiang provincial Branch.
          Bank Address:    No.150 Zhonghezhong Road , Hangzhou city, 
                                        310009 P.R.China
          SWIFT BIC:           ICBKCNBJZJP
          Account Name:  
  Quzhou Puedo Electronic Co., Ltd.

          Account No.:       1209 2600 0914 0001 941

  _________________________________________________________